In The Kitchen‎ > ‎Recipes‎ > ‎Nước Mắm Pha‎ > ‎

Your favorite brand? 

Golden Baby
 

Thai Kitchen
 

A Taste of Thai
 


Tiparos
 
 

Rufina Patis
 

Việt Hương
(3 Con Cua)
 

Squid
 

Flying Horse On Earth
 

Thuận Bình - Phú Quốc (Mackerel)
 

Chanh Khang
 

Thanh Hà
 

Flying Man
 

Lucky Fish
 

Thuận Bình - Nha Trang (Ancovy)
 

Thuận Bình - Cá Hồng (Red Snapper)
 

Thuận Bình - Gia Cát
 

Double Treasure (Chao Zhou)
 

Chin Su
 

Phú Quốc - 52
 

Phú Quốc - 45
     

Comments